miércoles, 27 de abril de 2011

Cançoneta incerta


Aquest camí tan fi, tan fi,
¿qui sap on mena?
¿És a la vila o és al pi
de la carena?
Un lliri blau, color de cel,
diu: -Vine, vine-.
Però: -No passis! -diu un vel
de teranyina.
¿Serà drecera del gosat,
rossola ingrata,
o bé un camí d'enamorat,
colgat de mata?
¿És un recer per a adormir
qui passi pena?
Aquest camí tan fi, tan fi,
qui sap on mena?
¿Qui sap si trist o somrient
acull son hoste?
¿Qui sap si mor sobtadament,
sota la brosta?
¿Qui sabrà mai aquest matí
a què em convida?
I és camí incert cada camí,
n'és cada vida

Aquesta poesia va ser escrita per Josep Carner. Forma part del Noucentisme.
  • El tema del poema cançoneta incerta fa referència al dilema que tenim tots sobre la nostra vida, sobre el que hem de fer i el que no. Es a dir, el nostre destí.

  • El camí del què parla l'autor és la vida. El problema que planteja és que no sap que l'esperarà.
  • Interrogació retòrica: ¿Qui sap on mena?
  • Antítesi: Qui sap si trist o somrient.
La forma del poema és semblant a una cobla, amb tres estrofes de vuit estrofes, que combinen versos aparellats de set i quatre síl·labes.

1 comentario:

  1. Josep Carner formava part del corrent noucentista català. Dit moviment, pel que fa a la lírica, pretenia acabar amb les mètriques desordenades i liberals del modernisme, tot posant limitacions a l'hora d'escriure poesia.

    Aquestes restriccions causarien una altra reacció radicalment en contra, amb el sorgiment de les avantguardes.

    ResponderEliminar